Xem Số 5 (2023)

Số 5 (2023)

Đã xuất bản: 01-12-2023

Bìa và mục lục

Bài viết

 • THỰC TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY DƯỢC LIỆU QUÝ HIẾM Ở MỘT SỐ ĐẢO VÙNG NAM BỘ, VIỆT NAM
  Đặng Văn Sơn, Nguyễn Quốc Bảo, Trương Bá Vương, Phạm Quốc Trọng, Hồ Nguyễn Quỳnh Chi, Lê Văn Thọ, Nguyễn Thị Mai Hương
  3-13

 • NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH CÂY BA LA MÍT (Artocarpus chama Buchanan-Hamilton)
  Nguyễn Thị Loan, Vũ Văn Định, Nguyễn Quốc Thống
  25-32

 • NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG in vitro CÁC DÒNG TẾCH NHẬP NỘI K05 VÀ PKU13
  Lê Sơn, Mai Thị Phương Thúy, Đỗ Huyền Anh, Nông Thị Huệ, Nguyễn Anh Dũng, Văn Thu Huyền, Nguyễn Thị Bích Ngọc
  14-24

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG CÂY HOÀNG ĐẰNG
  Dương Văn Thảo, Phạm Thị Thu Thủy
  33-39

 • HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI GÕ ĐỎ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) TẠI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, GIA LAI
  La Ánh Dương, Doãn Hoàng Sơn, Trịnh Văn Hiệu, Hà Huy Nhật, Hoàng Thanh Sơn
  40-49

 • XÂY DỰNG MÔ HÌNH SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG RỪNG TRỒNG TẾCH (Tectona grandis Linn. f.) THUẦN LOÀI TẠI YÊN CHÂU, SƠN LA
  Dương Văn Đoàn, Nguyễn Công Hoan
  50-60

 • ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG KEO LAI (acacia hybrid) TRỒNG TRÊN BỜ KÊNH TẠI THẠNH HÓA - LONG AN
  Phùng Văn Khang, Trần Tín Hậu, Trần Thanh Cao, Đặng Phước Đại, Phùng Hồng Phúc
  61-66

 • ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN TỈA THƯA TỚI SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG RỪNG TRỒNG KEO LAI TẠI PHÚ GIÁO - BÌNH DƯƠNG
  Nguyễn Xuân Hải, Vũ Đình Hưởng, Kiều Mạnh Hà, Nguyễn Văn Đăng
  67-76

 • ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY GIỮ LẠI SAU KHAI THÁC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG TRÀM LÁ DÀI (Melaleuca leucadendra) CHU KỲ 2 TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN
  Ngô Văn Ngọc, Kiều Tuấn Đạt, Trần Khánh Hiệu, Trần Văn Nho
  77-83

 • Ổ SINH THÁI VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC LOÀI CÂY TRONG RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG NAI
  Nguyễn Văn Quý, Vũ Quý Mạnh , Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Văn Lâm , Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Cường, Nguyễn Hồng Hải
  84-101

 • CẤU TRÚC VÀ SINH KHỐI RỪNG TỰ NHIÊN TẠI HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH
  Trần Văn Đô , Nguyễn Toàn Thắng, Vũ Tiến Lâm, Hoàng Văn Thành, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Minh, Trần Anh Hải, Dương Quang Trung, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Tiến Dũng , Đào Trung Đức , Dương Trọng Khôi
  102-108

 • THỰC TRẠNG VÀ ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA GÂY TRỒNG MẮM TRẮNG (Avicennia alba Blume) Ở VÙNG VEN BIỂN TÂY NAM BỘ
  Lê Văn Thành, Hạ Đình Long, Phạm Ngọc Thành, Tạ Văn Hân, Đoàn Thanh Tùng, Trương Quang Trí, Nguyễn Xuân Đài, Hà Văn Năm, Nguyễn Út Nhỏ
  109-119

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG SÂU ĂN LÁ BỒ ĐỀ (Syntypistis sp.) Ở PHÚ THỌ
  Bùi Quang Tiếp, Trần Thanh Trăng
  120-127

 • ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN VÀ NHIỆT ĐỘ SẤY CỦA QUÁ TRÌNH SẤY ĐÓNG RẮN KEO ĐẾN TÍNH CHẤT CƠ HỌC, VẬT LÝ CỦA SẢN PHẨM TRE ÉP KHỐI
  Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Định, Tạ Thị Thanh Hương
  128-135

 • ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ ÉP ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA VÁN DÁN SỬ DỤNG KEO DẦU VỎ HẠT ĐIỀU
  Nguyễn Thị Trịnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc
  136-144