Liên hệ

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Số 46, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: tapchi@vafs.gov.vn.

Điện thoại: 0983616374; (024) 38389721.