Hướng dẫn tác giả

1. Yêu cầu chung: các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí KHLN cần đạt những yêu cầu sau:

Bài báo chưa gửi đăng ở bất kỳ báo, tạp chí nào.

Việc xuất bản bài báo phải được chấp thuận bởi tất cả các đồng tác giả cũng như bởi các cơ quan có liên quan (nếu có). Tạp chí sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu có bất kỳ yêu cầu bồi thường nào.

Các tác giả muốn trích dẫn các số liệu, bảng biểu hoặc đoạn văn bản đã được xuất bản ở các công trình khác cần phải xin phép (các) chủ sở hữu bản quyền cho cả định dạng in và trực tuyến và gửi kèm bằng chứng cho phép đó tới tạp chí khi gửi bài báo của mình. Bất kỳ bài báo nào nhận được mà không có bằng chứng như vậy sẽ được xem là có nguồn gốc từ các tác giả bài báo.

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), chẳng hạn như ChatGPT, hiện không đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi. Cần chú ý, việc quy kết quyền tác giả mang theo trách nhiệm giải trình đối với bài báo, điều này không thể áp dụng hiệu quả cho LLM. Việc sử dụng LLM phải được ghi lại chính xác trong phần phương pháp hoặc trong một phần thay thế phù hợp của bài báo.

    • Bài báo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dài không quá 15 trang (khổ giấy A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14). Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam; từ tiếng nước ngoài giữ nguyên bản, từ viết tắt phải được chú thích trước khi dùng. Sử dụng chữ nghiêng để nhấn mạnh. Sử dụng chức năng đánh số trang tự động để đánh số trang. Không sử dụng các hàm trường. Sử dụng tab hoặc các lệnh khác cho thụt lề, không phải thanh dấu cách. Sử dụng hàm bảng, không phải bảng tính, để tạo bảng. Sử dụng trình soạn thảo phương trình hoặc MathType cho phương trình. Lưu tệp của bạn ở định dạng docx (Word 2007 trở lên) hoặc định dạng doc (phiên bản Word cũ hơn).
    • Chú thích: chú thích có thể được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung, có thể bao gồm trích dẫn của một tài liệu tham khảo có trong danh sách tham khảo. Chú thích không nên chỉ bao gồm một trích dẫn tham khảo, các chi tiết thư mục của một tài liệu tham khảo, và không nên chứa bất kỳ số liệu hoặc bảng nào. Chú thích cho bài báo được đánh số liên tiếp; Những bảng đó phải được biểu thị bằng các chữ cái viết thường chỉ số trên (hoặc dấu hoa thị cho các giá trị quan trọng và dữ liệu thống kê khác). Luôn sử dụng chú thích cuối trang thay vì chú thích cuối.
    • Văn phong khoa học: vui lòng luôn sử dụng các dấu hiệu và ký hiệu được quốc tế chấp nhận cho các đơn vị (đơn vị SI). Tên chi và loài nên in nghiêng. Vui lòng sử dụng ký hiệu toán học tiêu chuẩn cho công thức, ký hiệu, v.v.: In nghiêng cho các chữ cái đơn biểu thị hằng số toán học, biến và số lượng chưa biết; La Mã/thẳng đứng cho chữ số, toán tử và dấu câu, và các hàm hoặc chữ viết tắt thường được xác định, ví dụ: cos, det, e hoặc exp, lim, log, max, min, sin, tan...; In đậm cho vector và ma trận.

 

Bài báo khoa học xuất bản trên tạp chí Khoa học Lâm nghiệp cần được trình bày bằng phần mềm Microsoft Word, khổ A4, căn lề 2 bên, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, dãn dòng đơn. Tác giả được đề nghị sử dụng bố cục và định dạng theo mẫu của tạp chí như sau:

Mẫu Bản thảo bài báo tiếng Việt (Tải về)

Tiêu đề (trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh): Tiêu đề phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và trung thực với phạm vi, nội dung bài và tóm tắt được ý chính của nghiên cứu. Tiêu đề của bài báo không vượt quá 20 từ và vui lòng sử dụng không quá ba cấp độ tiêu đề được hiển thị. Tiêu đề bài báo phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Thông tin về tác giả (trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh): họ tên, đơn vị công tác, số điện thoại hoặc địa chỉ liên hệ.

Tóm tắt và từ khoá: Nội dung phần tóm tắt nên được trình bày dưới dạng một đoạn văn (không chia đề mục). Tóm tắt không quá 300 từ, nhưng phải làm nổi bật trọng tâm bài báo, viết bằng tiếng Việt và có bản dịch tiếng Anh. Tóm tắt không được chứa bất kỳ chữ viết tắt hoặc tài liệu tham khảo không xác định.

Đối với mỗi nghiên cứu, tác giả cũng cần cung cấp tối đa 6 từ khoá được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy.

Đặt vấn đề: Nội dung phần Đặt vấn đề nên trình bày được vấn đề nghiên cứu, giải pháp hiện tại và hạn chế cũng như đóng góp dự kiến. Mục tiêu nghiên cứu phải được đề cập trong phần Đặt vấn đề.

Vật liệu và Phương pháp nghiên cứu: Nội dung phần vật liệu và Phương pháp nghiên cứu cần được trình bày càng chi tiết càng tốt. Trong đó, mục nguyên liệu phải có đầy đủ thông tin về đơn vị cung cấp mẫu nghiên cứu. 

Kết quả và thảo luận: Phần Kết quả và thảo luận có thể gộp lại hoặc tách riêng tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

Kết luận: Nội dung phần Kết luận nên tóm tắt lại các kết quả đã trình bày cũng như mở rộng, đưa ra gợi ý, đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có).

Lời cảm ơnLời cảm ơn cần được đặt ngay sau phần Kết luận và trước Tài liệu tham khảo.

Tài liệu tham khảo: Liệt kê ở cuối bài được sắp xếp theo thứ tự A – Z. Các tài liệu trích dẫn nên được cung cấp mã số DOI (nếu có) và được trình bày cụ thể như ví dụ sau:

Bài báo:

  1. Cornelius, J., 1994. Heritabilities and additive genetic coefficients of variation in forest trees. Can. J. For. 24(1): 372 - 378. https://doi.org/10.1139/x94-050
  2. Yang JL and Evans R., 2003. Prediction of MOE of eucalypt wood from microfibril angle and density. Holz als Roh- und Werkstoff 61: 449-452. https://doi.org/10.1007/s00107-003-0424
  3. Bao F.C., Jiang Z.H., Lu X.X., Luo X.Q. and Zhang S.Y., 2001. Differences in wood properties between juvenile and mature wood in 10 species grown in China. Wood Sci. Technol.35 (5): 362 - 375. DOI: 10.1007/ s002260100099.

Sách:

Lê Đình Khả, 2003. Nghiên cứu chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu ở Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 292 trang.

Chương sách:

Brown B. and Aaron M., 2001. The politics of nature. In: Smith J (ed.) The rise of modern genomics. Wiley, New York: 230 – 257

Thông tin từ trang Web: Cartwright J., 2007. Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. http://physicsweb.org/ articles/ news/ 11/6/16/1. Ngày đăng: 26 tháng 6 năm 2007

Luận án: Trent J.W., 1975. Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California.

3. Trích dẫn Tài liệu tham khảo

Tài liệu được trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc đơn (); nếu có 2 tác giả thì dùng dấu phẩy (,), 3 tác giả trở lên thì ghi tác giả đầu tiên + et al., năm, ví dụ: (Nguyễn Văn A et al., 2013). Khi đưa tên tác giả vào câu văn thì thay dấu (,) giữa 2 tác giả thành chữ “và”, thay cụm từ “et al.” bằng cụm từ “và đồng tác giả”, năm để trong ngoặc đơn; ví dụ: Nguyễn Văn A và Phạm Văn B (2013), hay Nguyễn Văn A và đồng tác giả (2013).

4. Trình bày Hình và Bảng

Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ,...) phải được đặt đúng vị trí trong nội dung bài báo, phải có tính khoa học, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ, đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu;

Tên hình và bảng phải ngắn gọn, đủ thông tin; tên hình và số thứ tự phải ghi ở dưới hình; tên bảng và thứ tự bảng ghi ở trên bảng.

Hình ảnh sử dụng trong nghiên cứu nên có độ phân giải tối thiểu là 300 DPI.

5. Xung đột lợi ích: Bất kỳ một xung đột lợi ích nào (nếu có) của tất cả tác giả và đồng tác giả trong nghiên cứu đều phải được đề cập đến. Nếu không có xung đột lợi ích nào, tác giả cũng cần ghi rõ “Không.” trong bản thảo.

6. Tuyên bố về vấn đề đạo đức: Thông tin liên quan đến vấn đề đạo đức là bắt buộc đối với nghiên cứu trên người và động vật. Các tuyên bố về vấn đề đạo đức (nếu có) phải được đề cập đến trong phần Nguyên liệu và Phương pháp nghiên cứu.

7. Phí xử lý đăng bài: Tạp chí KHLN áp dụng phí xử lý và đăng bài với số tiền là 1.000.000 VND/bài.