Chính sách xuất bản

Đạo đức xuất bản

Quy định về đạo đức của Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn của Ủy ban Đạo đức Xuất bản (COPE’s guidelines, https://publicationethics.org/ guidance/ Guidelines), thúc đẩy tính liêm chính trong các ấn phẩm nghiên cứu được bình duyệt. Quy định này làm rõ hành vi đạo đức của tất cả các bên liên quan đến việc đăng một bài báo trên tạp chí: bao gồm tác giả, tổng biên tập, ban biên tập, các phản biện. Quy định này tuân thủ theo Bộ quy tắc ứng xử và Hướng dẫn phương thức tối ưu của COPE dành cho Biên tập viên Tạp chí (Cụ thể tại đây https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf) và Các hướng dẫn của COPE về các mô hình xuất bản có chất lượng (Cụ thể tại đây https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf), bao gồm: Phản biện bản thảo; Đạo văn; Gửi bản thảo tới nhiều tạp chí và chia nhỏ nội dung; Trích dẫn có chủ ý; Ngụy tạo và chỉnh sửa số liệu, hình ảnh; Quyền tác giả và lời cảm ơn; Xung đột lợi ích; Xử phạt; Điều tra; Sửa chữa và rút bản thảo.

Phát hiện sai phạm

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp tiếp nhận mọi tố cáo sai phạm kèm bằng chứng thông qua Thư ký tạp chí: Đặng Thị Thúy Hằng – Thư ký hành chính. Email: tapchi@vafs.gov.vn. Điện thoại: 0983616374; (024) 38389721. Mọi thông tin của cá nhân phát hiện sai phạm được bảo mật hoàn toàn.

Quy trình xử lý và phản hồi tuân theo quy định của tạp chí, áp dụng theo Hướng dẫn của COPE (Cụ thể tại đây https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf).

Đạo văn

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp sử dụng phần mềm Turnitin để phát hiện sự trùng lặp hay vấn đề đạo văn của tất cả bản thảo trước khi được phản biện. Các lỗi sau đây được quy định là đạo văn:

  • Sử dụng sản phẩm học thuật của người khác mà cam đoan rằng đó là của mình (được người viết thay tên)
  • Sao chép (copy) quá nhiều từ một công trình (mặc dù có chỉ ra nguồn trích) để hình thành một phần lớn công trình của mình
  • Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ hoặc cụm từ, ý tưởng của tác giả khác; gắn các cụm từ của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài viết; thay đổi từ ngữ, cụm từ nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài viết
  • Sử dụng bất kỳ sản phẩm học thuật hoặc số liệu sẵn có của các tác giả khác (bao gồm cá nhân, nhóm người, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức khác), không phải của mình mà không nêu rõ nguồn và tác giả
  • Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn (ví dụ: thông tin của tác giả A nhưng người viết ghi nguồn trích là tác giả B; nguồn thông tin là từ bài viết chưa được xuất bản nhưng lại được ghi dưới dạng bài báo, sách đã xuất bản)
  • Sử dụng hơn 30% những sản phẩm học thuật của mình đã công bố vào những sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không ghi rõ nguồn, gọi là tự đạo văn.

Khi phát hiện đạo văn, tùy theo mức độ vi phạm, Ban biên tập Tạp chí KHLN sẽ áp dụng hình thức xử lý phù hợp, bao gồm:

  • Yêu cầu tác giả phải viết lại, chỉnh sửa lại bài
  • Không xem xét đăng bài
  • Mọi vi phạm nghiêm trọng về vấn đề đạo văn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam