ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG KEO LAI (acacia hybrid) TRỒNG TRÊN BỜ KÊNH TẠI THẠNH HÓA - LONG AN


Các tác giả

  • Phùng Văn Khang Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
  • Trần Tín Hậu Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
  • Trần Thanh Cao Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
  • Đặng Phước Đại Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
  • Phùng Hồng Phúc Công ty TNHH Vina Eco Board

Từ khóa:

Keo lai, bờ kênh, sinh trưởng, năng suất rừng

Tóm tắt

Cây keo lai được đưa vào trồng rừng tại tỉnh Long An muộn hơn so với các địa phương khác ở Đồng bằng sông Cửu Long, do đặc điểm thủy văn khi chịu ảnh hưởng của mùa lũ nên keo lai chủ yếu được trồng trên bờ bao, bờ kênh và một số diện tích không bị ngập nước. Nhằm đưa ra những khuyến cáo phù hợp cho việc lựa chọn các dòng keo lai có sinh trưởng và năng suất cao, nghiên cứu này tiến hành trồng thử nghiệm một số dòng keo lai đã được tuyển chọn, kết hợp so sánh với giống đại trà tại địa phương. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, sau 2 năm trồng, tỷ lệ sống có sự khác biệt có ý nghĩa giữa đối chứng và các dòng keo còn lại, thấp nhất ở đối chứng (81,5%), các dòng còn lại tỷ lệ sống đều lớn hơn 95%. Các chỉ tiêu sinh trưởng D1,3, Hvi ,V và năng suất rừng của các dòng keo lai trong thử nghiệm có sự phân hóa và chia thành 3 nhóm riêng biệt: Thấp nhất là ở đối chứng, kế đến là nhóm gồm 4 dòng VC01, VC02, VC03, AH1 và cao nhất là dòng VC04 và AH7. Với những kết quả trên, khi trồng rừng keo lai trên các diện tích bờ kênh, bờ bao hoặc trồng phân tán tại Long An và các khu vực có điều kiện tương tự nên sử dụng giống AH7 và các giống có năng suất tương đương để nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng.

Tài liệu tham khảo

1. Kiều Tuấn Đạt, 2021. Ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến sinh trưởng của rừng trồng keo, bạch đàn trên bờ bao tại huyện hòn đất, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 6, tr48-61.

2. Trần Khánh Hiệu, 2021. Sinh trưởng và năng suất của rừng trồng keo lai mô trên đất phèn vùng bán đảo Cà Mau. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 6, tr. 53-59.

3. Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2013. Đánh giá sinh trưởng và chỉ số bệnh của các dòng keo lai và Keo lá tràm mới được công nhận những năm gần đây. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 3, tr. 2845-2853.

4. Ngô Văn Ngọc, 2022. Năng suất và hiệu quả kinh tế rừng trồng keo lai và bạch đàn lai trên bờ bao tại khu vực Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 5, tr126-134.

5. Võ Ngươn Thảo, 2014. Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm trồng rừng keo lai (acacia hybrid) bằng các dòng có năng suất cao đã được công nhận trên vườn cây tạp và bờ bao vùng rừng tràm bán đảo Cà Mau. Báo cáo tổng kết dự án. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tải xuống

Số lượt xem: 18
Tải xuống: 3

Đã xuất bản

15-10-2023

Cách trích dẫn

[1]
Khang, P.V., Hậu, T.T., Cao, T.T., Đại, Đặng P. và Phúc, P.H. 2023. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG KEO LAI (acacia hybrid) TRỒNG TRÊN BỜ KÊNH TẠI THẠNH HÓA - LONG AN. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 5 (tháng 10 2023), 61–66.

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>