Bài viết được đọc nhiều nhất

Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp là tạp chí chính thức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Tạp chí được cấp phép và đi vào hoạt động từ năm 2006 trên cơ sở nâng cấp Tờ “Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Lâm nghiệp” phát hành từ tháng 7 năm 1985. Hiện nay Tạp chí đang hoạt động theo giấy phép số 487/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp có mã số chuẩn quốc tế ISSN là 1859-0373. Tạp chí được định kỳ phát hành 2 tháng/lần, sử dụng bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Tạp chí cam kết sẽ xuất bản nhanh chóng tất cả các bài báo trong vòng 30-60 ngày kể từ ngày được chấp nhận đăng.

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp hoạt động theo hướng hội nhập và đang tham gia kết nối với các hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế. Đây là ấn phẩm khoa học tuân thủ theo các quy ước biên tập quốc tế và áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều. Các bài báo khoa học được cấp phép truy cập mở và bản quyền thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Phạm vi của Tạp chí

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực khoa học lâm nghiệp và liên quan, bao gồm:

 • Chọn tạo giống và nhân giống cây lâm nghiệp 
 • Đa dạng thực vật rừng và Bảo tồn ngồn gen 
 • Công nghệ sinh học lâm nghiệp 
 • Trồng rừng, phục hồi rừng, quản lý rừng và điều tra quy hoạch rừng
 • Sinh thái rừng, Sức khỏe rừng, quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng
 • Sinh khối và các bon rừng, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu
 • Đất lâm nghiệp
 • Lâm sản ngoài gỗ và Nông lâm kết hợp
 • Kinh tế chính sách lâm nghiệp
 • Khai thác, bảo quản lâm sản và chế biến lâm sản
 • Cơ khí lâm nghiệp

Tần suất xuất bản:

Tạp chí xuất bản 6 số mỗi năm. Cụ thế

- Số 1: Tháng 1 - Tháng 2
- Số 2: Tháng 3 - Tháng 4
- Số 3: Tháng 5 - Tháng 6
- Số 4: Tháng 7 - Tháng 8
- Số 5: Tháng 9 - Tháng 10
- Số 6: Tháng 11 - Tháng 12

DOI prefix

Công cụ kiểm tra trùng lặp: Crossref Similarity Check

Quy trình phản biện

Các bản thảo nào thuộc phạm vi xuất bản và đáp ứng được các yêu cầu của thể lệ viết bài sẽ được đánh giá thông qua quy trình phản biện kín hai chiều (double blinded peer-review) bởi ít nhất 02 (hai) chuyên gia độc lập trong và ngoài nước trong lĩnh vực tương ứng. 

Phí đăng bài: 1.500.000 VND 

Số hiện tại

Số 3 (2024)
					Xem Số 3 (2024)

Số 3 (2024)

Đã xuất bản: 15-07-2024

Bìa và mục lục

Bài viết

Xem Tất cả Các số