CHÂU CHẤU TRE LƯNG VÀNG (Ceracris kiangsu Tsai) HẠI LUỒNG, VẦU VÀ NỨA TẠI TỈNH THANH HÓA


Các tác giả

  • Nguyễn Minh Chí Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Từ khóa:

Châu chấu tre, côn trùng, rừng luồng, nứa,, vầu,, sâu hại

Tóm tắt

Châu chấu tre lưng vàng gây hại rất phổ biến đối với các loài tre, luồng ở Trung Quốc và Lào. Tại Việt Nam, chúng xuất hiện và đã gây hại nhiều rừng tre, luồng. Nghiên cứu này nhằm mô tả đặc điểm hình thái, giám định loài và xác định hiện trạng gây hại của châu chấu trên rừng luồng, vầu, nứa ở tỉnh Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu xác định châu chấu gây hại rừng luồng, vầu, nứa tại Thanh Hóa là loài Châu chấu tre lưng vàng (Ceracris kiangsu Tsai), gây hại rất phổ biến trên rừng luồng. Sau khi ăn trụi lá, chúng sẽ di chuyển sang những khu rừng khác để ăn bổ sung cho đến khi đẻ trứng. Rừng luồng, vầu, nứa bị Châu chấu tre lưng vàng gây hại có xu hướng tăng theo thời gian. Hiện tại, rừng vầu và nứa ở Quan Sơn bị hại nhẹ, tỷ lệ bị hại 12,6 - 14,5%. Rừng luồng và nứa ở Mường Lát bị hại nặng, tỷ lệ bị hại tới 61 - 65%. Kết quả nghiên cứu này chỉ rõ cần phải giám sát và nghiên cứu biện pháp phòng trừ, quản lý hiệu quả loài sâu hại này.

Tài liệu tham khảo

1. Lê Bền, 2020. Châu chấu tre nguy hiểm thế nào. https://www.baomoi.com/chau-chau-tre-nguy-hiem-theao/c/22580189.epi

2. Fan, Z., Jiang, G. F., Liu, Y. X., He, Q. X., & Blanchard, B., 2014. Population explosion in the yellow-spined bamboo locust Ceracris kiangsu and inferences for the impact of human activity. PloS one, 9(3), e89873.

3. FAO, 2015. Mission dispatched assess locust outbreak. Food and Agriculture Organization of the United Nation.

4. Hưng Giang, 2018. Kiểm soát châu chấu tre lưng vàng. http://www.nongdan.com.vn/kiem-soat-chau-chau-trelung-vang-4874.html.

5. Gao, S., Chen, J. J., & Jiang, G. F., 2018. Complete mitochondrial genome of bamboo grasshopper, Ceracris fasciata, and the phylogenetic analyses and divergence time estimation of Caelifera (Orthoptera). Bulletin of entomological research, 108(3), 321 - 336.

6. Phan Hậu, 2020. Cục Bảo vệ thực vật nói gì về châu chấu lạ di cư từ Trung Quốc? https://thanhnien.vn/thoisu/cuc-bao-ve-thuc-vat-noi-gi-ve-chau-chau-la-di-cu-tu-trung-quoc-1255682.html

7. Ingrisch, S., 1989. Records, descriptions, and revisionary studies of Acrididae from Thailand and adjacent regions (Orthoptera, Acridoidea). Spixiana, 11(3), 205 - 242.

8. Bùi Thị Khanh, 2019. Châu chấu tre lưng vàng và biện pháp phòng chống. Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ Châu chấu tre lưng vàng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ninh.

9. Kirby, W. F., 1914. The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Orthoptera (Acrididae). The fauna of British India, including Ceylon and Burma. Orthoptera (Acrididae).

10. Phạm Văn Lầm, 2016. Châu chấu tre Ceracris (Orthoptera: Acrididae) ở Việt Nam. Hội côn trùng học Việt Nam.

11. Liu, Y. X., Jiang, G. F., Chen, J. J., & Gao, S., 2016. Genetic structure and effective population size of the bamboo locust Ceracris kiangsu. Biomedical Genetics and Genomics, 1(3), 60 - 68.

12. Vũ Lợi, 2017.Nạn châu chấu tre hoành hành ở Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp. https://www.vov.vn/xahoi/nan-chau-chau-tre-hoanh-hanh-o-dien-bien-van-dien-bien-phuc-tap-658091.vov.

13. Luo, H., Zhang, J., Luo, Y., & Lai, F., 2018. Trapping and killing experiment of thiacloprid bait and bisultap bait on Ceracris kiangsu. Hans Journal of Agricultural Sciences, 8(1), 65 - 68.

14. Tsai, P. H., 1929. Description of three new species of Acridiids from China, with a list of the species hitherto recorded. Journal College Agriculture, Tokyo, 10, 140 - 149.

15. Viện Bảo vệ thực vật, 1976). Kết quả điều tra côn trùng 1967 - 1968. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

16. Zhang, L., Lecoq, M., Latchininsky, A., & Hunter, D., 2019. Locust and grasshopper management. Annual review of entomology, 64, 15 - 34

Tải xuống

Số lượt xem: 28
Tải xuống: 6

Đã xuất bản

04-04-2024

Cách trích dẫn

[1]
Chí, N.M. 2024. CHÂU CHẤU TRE LƯNG VÀNG (Ceracris kiangsu Tsai) HẠI LUỒNG, VẦU VÀ NỨA TẠI TỈNH THANH HÓA. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 1 (tháng 4 2024).

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>