ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG GỖ CÂY BỜI LỜI VÀNG (Litsea pierrei Lecomte)


Các tác giả

  • Nguyễn Tử Kim Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  • BÙi Hữu Thưởng
  • Nguyễn Thị Trịnh Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  • Nguyễn Trọng Nghĩa Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  • Võ Đại Hải Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Từ khóa:

Bời lời vàng, tính chất vật lý, tính chất cơ học, sử dụng gỗ

Tóm tắt

Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte) là loài cây gỗ lớn sinh trưởng nhanh,
thích ứng với nhiều vùng sinh thái khác nhau ở Việt Nam. Gỗ mềm, mịn và thớ thẳng, mạch gỗ phân tán, số lượng mạch ít (5 - 8 mạch/mm2), đường kính mạch trung bình (148 µm); tia gỗ thường rộng từ một đến hai tế bào. Gỗ co rút ít (tổng độ co rút tuyến tính phương tiếp tuyến 7,6%, xuyên tâm 4,9% và thể tích 13,7%). Gỗ Bời lời vàng có tính cơ học thấp (độ bền nén dọc thớ 38,8 MPa, kéo dọc thớ 112,4 MPa, uốn tĩnh 69,6 MPa, uốn va đập 37,5 kJ/m2, độ bền tách dọc thớ 16,5 N/mm, mô đun đàn hồi uốn tĩnh 5,2 Gpa). Với những đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý và cơ học, gỗ Bời lời vàng có khả năng ít cong vênh, nứt nẻ trong quá trình sấy, dễ gia công, phù hợp làm ván bóc và ván lạng, ván ghép thanh và sản xuất đồ gỗ nội thất. Gỗ không thích hợp sử dụng trong xây dựng và giao thông vận tải cần chịu lực cao

Tài liệu tham khảo

1. IAWA Committee, 1989. IAWA list of microscopic features for hardwood identification. IAWA bulletin n.s. 10 (3): 219 - 332.

2. Võ Đại Hải, 2018. Nghiên cứu phát triển rừng trồng Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte) và Dẻ đỏ(Lithocarpus ducampii A. Camus) cung cấp gỗ lớn ở một số vùng sinh thái trọng điểm. Báo cáo tổng kết năm. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

3. Nguyễn Đình Hưng, 1990. Nghiên cứu cấu tạo giải phẫu gỗ một số loài cây gỗ ở Việt Nam để định loại theo các đặc điểm cấu tạo thô đại và hiển vi. Luận án tiến sỹ Nông nghiệp. Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

4. Nguyễn Đình Hưng, 1995. Kết quả nghiên cứu những tính chất cơ bản của một số cây gỗ rừng Việt Nam. Đề tài KN 03 - 12. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

5. Nguyễn Anh Tuấn, 2015. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và các biện pháp kỹ thuật trồng rừng Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte) tại vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Báo cáo tổng kết đề tài. Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ.

6. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8043, TCVN 8044, TCVN 8047, TCVN 8048, TCVN 1072, TCVN 12619 - 1.

Tải xuống

Số lượt xem: 15
Tải xuống: 0

Đã xuất bản

04-04-2024

Cách trích dẫn

[1]
Kim, N.T., Thưởng, B.H., Trịnh, N.T., Nghĩa, N.T. và Hải, V. Đại 2024. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG GỖ CÂY BỜI LỜI VÀNG (Litsea pierrei Lecomte). TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 1 (tháng 4 2024).

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>