NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÂY TRỘI GỤ LAU (Sindora tonkinensis A. Chev. Ex K. & S. S. Larsen) TẠI MỘT SỐ TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG


Các tác giả

  • Vũ Đức Bình Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Từ khóa:

Cây trội, duyên hải miền Trung, Gụ lau

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện từ năm 2022 - 2023 nhằm chọn lọc được cây trội Gụ lau có năng suất gỗ cao và chất lượng thân cây tốt phục vụ trồng rừng gỗ lớn tại một số tỉnh duyên hải miền Trung. Kết quả điều tra tại 5 tỉnh miền Trung, thông qua phương pháp cho điểm theo các chỉ tiêu sinh trưởng, độ thẳng thân, độ nhỏ cành và sức khỏe cây, đã chọn được 78 cây trội Gụ lau từ 134 cây trội dự tuyển, trong đó: xuất xứ Hà Tĩnh 12 cây, Quảng Bình 25 cây, Quảng Trị 15 cây, Thừa Thiên Huế 10 cây và Quảng Nam 16 cây. Các cây trội được chọn lọc ở 5 tỉnh đều có sinh trưởng phát triển tốt, với đường kính ngang ngực dao động từ 22,3 - 76,4 cm, chiều cao dao động từ 15 - 30 m, chiều cao dưới cành lớn, đạt từ 8 - 21 m, chiếm từ 50,0 - 78,9% so với chiều cao vút ngọn, đường kính tán dao động từ 7,5 - 16,0 m. Các cây trội có tổng điểm chất lượng thân cây đều đạt tương đối cao, từ 13 - 15 điểm/cây, trung bình đạt 14,6 điểm/cây. Các cây trội Gụ lau được chọn lọc đã được thu hái quả, hạt để nhân giống xây dựng vườn sưu tập kết hợp khảo nghiệm giống vào cuối năm 2024, góp phần khai thác và phát triển nguồn gen loài thực vật quý hiếm tại khu vực miền Trung.

Tài liệu tham khảo

Bộ Khoa học và Công nghệ, 2007. Sách đỏ Việt Nam - Phần II. Thực vật. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Bộ Khoa học và Công nghệ, 2017. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN số 8755: 2017 Giống cây Lâm nghiệp - Cây trội.

Vũ Đức Bình, Nguyễn Hải Thành, Phạm Xuân Đỉnh, Nguyễn Tiến Linh, Lê Công Định, Lê Xuân Toàn, 2023. Nghiên cứu tuyển chọn cây trội nguồn gen cây Gụ lau (Sindora tonkinensis A. Chev. Ex K. & S. S. Larsen) tại một số tỉnh duyên hải miền Trung. Báo cáo chuyên đề, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên, 2000. Giáo trình thực vật rừng. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

Trần Minh Đức, Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương, Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Thương, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Hồ Đăng Nguyên, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Trần Quốc Cảnh, Lê Định Công, 2015. Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

Trần Hợp, 2002. Tài nguyên cây gỗ Việt Nam. NXB Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Tử Kim, Nguyễn Đình Hưng, Đỗ Văn Bản, Nguyễn Tử Ưởng, 2015. Át-lát cấu tạo, tính chất gỗ và tre Việt Nam (tập II). Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

Nguyễn Hải Tuất, Vũ Tiến Hinh, Ngô Kim Khôi, 2006. Phân tích thống kê trong lâm nghiệp. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

Tải xuống

Số lượt xem: 4
Tải xuống: 5

Đã xuất bản

01-06-2024

Cách trích dẫn

[1]
Bình, V. Đức 2024. NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÂY TRỘI GỤ LAU (Sindora tonkinensis A. Chev. Ex K. & S. S. Larsen) TẠI MỘT SỐ TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 2 (tháng 6 2024).

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>