KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY MÙ U (Calophyllum inophyllum L.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM


Các tác giả

  • Nguyễn Trọng Tài Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

Từ khóa:

Chất điều hòa sinh trưởng, Mù u, mùa vụ, giâm hom

Tóm tắt

Mù u là loài cây đa mục đích và có giá trị kinh tế với vùng ven biển nhiệt đới, thường được trồng làm cây ven đường để lấy bóng mát và chắn gió, cung cấp dầu ép từ quả sử dụng trong y học, gỗ loài này còn có thể sử dụng trong đóng tàu thuyền. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định loại, nồng độ chất điều hòa sinh trưởng và mùa vụ tốt nhất cho giâm hom Mù u. Nghiên cứu sử dụng hom được lấy từ cây hạt 1 năm tuổi thu hái từ cây trội đã được tuyển chọn trồng tại vườn vật liệu của Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất điều hòa sinh trưởng IBA với nồng độ 1.500 ppm cho kết quả tốt nhất với tỷ lệ sống: 97,5%, tỷ lệ ra rễ: 93,9%, số rễ trung bình/hom: 7,9 rễ và chỉ số ra rễ là 38,7. Mùa vụ giâm hom có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống và các chỉ tiêu chất lượng rễ của hom Mù u (P-value < 0,05), các chỉ số khi thực hiện giâm hom vào mùa khô tăng từ 1,01 - 1,2 lần so với mùa mưa.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Kiên Cường, Đỗ Thị Ngọc Hà, Phùng Văn Tỉnh, Trần Hữu Biển, Võ Đại Hải, Nguyễn Minh Thanh, Trần Nhật Trường, 2021. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây Sấu tía (Sandoricum indicum Cav.) bằng phương pháp giâm hom. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 4/2021: 23-30.

Võ Văn Chi, 1997. Từ điển cây thuốc Việt Nam. NXB Y học, thành phố Hồ Chí Minh, trang 770 - 771.

Phạm Hoàng Hộ, 1999. Cây cỏ Việt Nam. NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh. 457 trang.

Bùi Việt Hải, 2001. Phương pháp nghiên cứu khoa học và xử lý số liệu thực nghiệm. Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

K. Prabakaran and S. John Britto, 2012. Biology, agroforestry and medicinal value of Calophyllum inophyllum L. (Clusiacea): a review. International Journal of Natural Products Research 2012; 1(2): 24 - 33.

Nguyễn Thanh Minh, 2017. Kết quả nghiên cứu giâm hom Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai Rolfe). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số Chuyên san/2017: 34 - 39.

Phùng Văn Phê, 2012. Nghiên cứu giâm hom cây Xá xị (Cinnamomun parthenoxylon (Jack) Meisn) làm cơ sở cho công tác bảo tồn Vườn Quốc gia Tam Đảo. Tạp chí Khoa học Công nghệ 50 (6): 645 - 652.

Tải xuống

Số lượt xem: 4
Tải xuống: 1

Đã xuất bản

01-06-2024

Cách trích dẫn

[1]
Tài, N.T. 2024. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY MÙ U (Calophyllum inophyllum L.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 2 (tháng 6 2024).

Số

Chuyên mục

Bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả