THỰC TRẠNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI ĐẢO HÒN LAO, CÙ LAO CHÀM


Các tác giả

  • Nguyễn Hải Đăng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Từ khóa:

Khai thác và sử dụng, lâm sản ngoài gỗ, Đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm

Tóm tắt

Quần đảo Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, bao gồm 8 hòn đảo, trong đó đảo Hòn Lao là lớn nhất và có vai trò chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái. Hệ sinh thái rừng trên đảo Hòn Lao là rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới với nhiều loài cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG) có giá trị. Người dân địa phương đã và đang sử dụng các loài cây LSNG vào mục đích bồi bổ sức khỏe, chữa trị các bệnh về tiêu hóa, thận, mát gan,... cho cho người dân sở tại và cho khách du lịch. Các phương pháp khai thác, chế biến và thương mại sản phẩm còn thủ công và thô sơ, chưa sử dụng các thiết bị chuyên dùng và quy mô sử dụng chưa cao. Tuy vậy, việc khai thác LSNG cũng đã tác động đến tài nguyên rừng và chưa đảm bảo tính bền vững về lâu dài. Các giải pháp được kiến nghị gồm quy hoạch vùng thu hái LSNG, xây dựng quy trình kỹ thuật sử dụng và phát triển bền vững LSNG, thử nghiệm giải pháp đồng quản lý rừng, tập huấn và chuyển giao công nghệ.

Tài liệu tham khảo

Lê Trần Chấn, 2002. Báo cáo Đề mục “Hệ thực vật Cù Lao Chàm và các đảo lân cận”, Dự án “Thực nghiệm mô hình phát triển kinh tế - Sinh thái và du lịch đảo Cù Lao Chàm”, Ký hiệu KC.09-12. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Kim Yến, 2013. Đa dạng sinh học các loài rau rừng có giá trị tại khu dự trữ sinh quyển đảo Cù Lao Chàm - thành phố Hội An. Tạp chí KHLN, tập 4 (2013), trang 2968 - 2975.

Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh, 2014. Hiện trạng khai thác và sử dụng các loài thực vật làm nước uống của cộng đồng cư dân đảo Hoàn Gai, Cù Lao Chàm. Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục, tập 4, số 4 (2014), trang 6-10.

Phạm Thị Kim Thoa, 2015. Đa dạng thực vật thân gỗ tự nhiên và hiện trạng khai thác tài nguyên thực vật rừng tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - thành phố Hội An. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, tập 1, trang 3669-3676.

Trần Minh Đức, 2019. Thành phần loài thực vật trên cạn tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội thảo: Đa dạng sinh học trên cạn Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An - WWF và ECODIT đồng tổ chức, Hội An.

Trần Thanh Hải, 2013. Báo cáo đề tài “Tình hình khai thác các loài cây lâm sản ngoài gỗ tại khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm”.

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID, 2020. Báo cáo tổng hợp dự án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tải xuống

Số lượt xem: 2
Tải xuống: 1

Đã xuất bản

01-06-2024

Cách trích dẫn

[1]
Đăng, N.H. 2024. THỰC TRẠNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI ĐẢO HÒN LAO, CÙ LAO CHÀM. TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP. 2 (tháng 6 2024).

Số

Chuyên mục

Bài viết